JĘZYKOWA FORMA

Zawsze potrzebujemy znać język i kontekst, aby rozumieć co forma językowa oznacza: obrazek kota nie jest kotem. Do pracy nad formą językową możemy używać słówek wirtualnych. Mamy dwa wynalezione czasowniki, bimmo i thimo, oraz dwa wynalezione rzeczowniki, phimmo i rheemo. Używamy ich jedynie jeśli i kiedy się nam podoba. ■→Więcej

KOLORY MOGĄ POMÓC CZYTAĆ I SIĘ UCZYĆ

Kolorowy kod może ułatwić nam czytanie i naukę. Zacznijmy od czasowników. Kolorujemy czasowniki posiłkowe na zielono, a węzłowe na malwowo.   Niektóre formy czasowników mogą działać jako węzłowe, zarówno jak pomocnicze.(Work in progress)Our head verbs can head verb phrases. They tell the activity or faculty. Auxiliary forms always require another verb. They help tell the … Continue reading KOLORY MOGĄ POMÓC CZYTAĆ I SIĘ UCZYĆ