DODATEK 4. JĘZYKOWE WIĄZANIA WSZYSTKICH CZASÓW

Simple, Progressive, Perfect i Perfect Progressive, w formach twierdzącej, pytajnej, przeczącej, oraz pytajno-przeczącej, dla wszystkich gramatycznych osób.

Dodatek 3. Czasowniki nieregularne: samogłoski tylne i przednie

Strona w budowie Możemy przedstawić czasowniki nieregularne pod względem przednich i tylnych jakości samogłosek.       As all live languages, American English is not a monolith. It has regional varieties. The appendix includes regional variety. We mark regional forms as R, “regional”.   Regional varieties have second and third forms the same more often … Continue reading Dodatek 3. Czasowniki nieregularne: samogłoski tylne i przednie

Dodatek 2. Czasowniki nieregularne: samogłoski wysokie i niskie

Z wyjątkiem czasowników Modalnych, angielskie czasowniki mają trzy formy. Formy te pomagają wyrazić myśl o Czasie (PRESENT, PAST or FUTURE) oraz Aspekcie (Simple, Progressive, Perfect, or Perfect Progressive).   Możemy pojmować Aspekt jako charakter czynności czy funkcjonowania (porównajmy Podrozdział 3.1).   Pierwsza forma może tworzyć the Present Simple: I write. Druga forma może tworzyć Past … Continue reading Dodatek 2. Czasowniki nieregularne: samogłoski wysokie i niskie

JĘZYKOWA FORMA

Zawsze potrzebujemy znać język i kontekst, aby rozumieć co forma językowa oznacza: obrazek kota nie jest kotem. Do pracy nad formą językową możemy używać słówek wirtualnych. Mamy dwa wynalezione czasowniki, bimmo i thimo, oraz dwa wynalezione rzeczowniki, phimmo i rheemo. Używamy ich jedynie jeśli i kiedy się nam podoba. ■→Więcej

KOLORY MOGĄ POMÓC CZYTAĆ I SIĘ UCZYĆ

Kolorowy kod może ułatwić nam czytanie i naukę. Zacznijmy od czasowników. Kolorujemy czasowniki posiłkowe na zielono, a węzłowe na malwowo.   Niektóre formy czasowników mogą działać jako węzłowe, zarówno jak pomocnicze.(Work in progress)Our head verbs can head verb phrases. They tell the activity or faculty. Auxiliary forms always require another verb. They help tell the … Continue reading KOLORY MOGĄ POMÓC CZYTAĆ I SIĘ UCZYĆ